';

Εμφυτεύματα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη

Εμφυτεύματα Τοποθέτηση - Οδοντιάτρος Αμπελόκηποι Αθήνα - Φωτεινή Σκόνδρα

Τα οστεοενσωματούμενα οδοντιατρικά εμφυτεύματα έχουν ενταχθεί πλήρως και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης οδοντιατρικής. Είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, το οποίο είναι υλικό ικανό να δημιουργεί βιολογική πρόσφυση με το οστό των γνάθων.

Ενδείξεις και πλεονεκτήματα οδοντιατρικών εμφυτευμάτων

Έλλειψη ενός δοντιού με υγιή παρακείμενα δόντια αποτελεί την απόλυτη ένδειξη για τοποθέτηση ενός μονήρους εμφυτεύματος.

Αλλά, έλλειψη πολλαπλών δοντιών ή/και όλων των δοντιών άνω ή και κάτω γνάθου αποτελούν ένδειξη για τοποθέτηση πέραν του ενός εμφυτευμάτων και εκτεταμένης αποκατάστασης πάνω σε αυτά.

Αντενδείξεις και περιορισμοί οδοντιατρικών εμφυτευμάτων

Οι αντενδείξεις για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σχετίζονται με το ιατρικό ιστορικό των ασθενών. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης, πρόσφατο ιστορικό ακτινοβολιών στην στοματοπροσωπική χώρα, μακροχρόνια λήψη διφωσφονικών αποτελούν απόλυτες αντενδείξεις για την εμφύτευση δοντιών, ενώ το κάπνισμα και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν σχετικές αντενδείξεις.

Επιπρόσθετα, η ανεπάρκεια οστικού υποβάθρου και η εγγύτητα με ανατομικά μόρια αποτελούν σχετικές αντενδείξεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Χρόνος τοποθέτησης εμφυτευμάτων

Δύο μήνες μετά την εξαγωγή του προς αποκατάσταση δοντιού είναι ο βέλτιστος χρόνος για τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Όσο ο χρόνος περνά, το οστό που κάλυπτε τη ρίζα του ελλείποντος δοντιού απορροφάται, καθώς και γειτονικά δόντια και δόντια του αντίθετου φραγμούθτείνουν να καταλάβουν το χώρο του, με αποτέλεσμα μακροχρόνια η τοποθέτηση εμφυτεύματος να διακυβεύεται και η ικανότητα τοποθέτησης εμφυτεύματος.

Απαραίτητη είναι η ακτινολογική μελέτη με αξονική υπολογιστική τομογραφία της περιοχής προς τοποθέτηση εμφυτεύματος, προκειμένουν να πραγματοποιηθεί ακριβής μέτρηση σε 3 διαστάσεις του οστού και να επιλεγεί σωστού μεγέθους εμφύτευμα.

Φωτεινή Σκόνδρα

Η Φωτεινή Σκόνδρα-Μιχαλάκη είναι η υπεύθυνη οδοντίατρος του dentino. Αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2014 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» όπου και έλαβε τον τίτλο της Χειρουργού Οδοντιάτρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ήταν υπότροφος του Κληροδοτήματος του Αντωνίου Παπαδάκη, ενώ έλαβε και τιμητικές διακρίσεις φοιτήσεως από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το 2015 εισήχθη 1η στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των Βιοϊατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου και αποφοίτησε το 2017 με «Άριστα», έχοντας εκπονήσει μονοετή ερευνητική εργασία με θέμα: «Μελέτη της έκφρασης των μηχανοευαίσθητων μορίων Πολυκυστίνης-1 και 2 στην κρανιοσυνοστέωση». Το έτος 2018-2019 παρακολούθησε μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Παιδοδοντιατρική του Open College of London, από όπου έλαβε το βαθμό «With distinction». Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια τόσο ως παρακολουθούσα, όσο και ως συμμετέχουσα με ομιλίες και posters.